K.O.3an Guo

2009TV-141 Season

In the Silver Dimension, Liu Bei, Guan Yu and Zhang Fei plan to enroll in an elite academy as sworn brothers, but KO One visitors derail the plan.

Genres:International TV Shows, TV Comedies, TV Sci-Fi & Fantasy

Cast:George Hu, Chen De-xiu, Bo Yan, Lorene Ren, Tsai Yi-chen, Benjamin H. Wang, Wes Lo, Shao Xiang, Pets Tseng, Nylon Chen, Wu Xiong

Production Country:Taiwan

 Zhong ji san guo (2009) on IMDb

Click to Rate:

Added to Netflix:April 30, 2019

Similar Titles

KO One Return
2012
 Zhong ji yi ban (2005) on IMDb
K.O. One Re-act
2013
 Zhong ji yi ban (2005) on IMDb
KO One
2005
 KO One (2005) on IMDb
Ashes of Love
2018
 Ashes of Love (2018) on IMDb

Popular on Netflix

Recently Viewed

Seeing Allred
2018
 Seeing Allred (2018) on IMDb
Lawless
2012
 Lawless (2012) on IMDb
Twilight
2008
 Twilight (2008) on IMDb
Timeless
2018
 Timeless (2016) on IMDb

Popular on Disney+